Reglement van de maandelijkse schietwedstrijden

 

 

1.     Algemeen

 

De maandelijkse schietwedstrijden worden georganiseerd op een afstand van 10m. Plaatsingshoogte van de schietschijf op ongeveer 1,5 m. Het schieten gebeurt rechtstaande. Leunen of steunen (*) evenals schuin schieten is absoluut verboden. Pistoolschieten wordt beoefend met één hand. De andere hand of arm mag niet gebruikt ter ondersteuning.

 

2.     Gebruikte geweren, pistolen

 

 • Kaliber 4,5 mm, compressie, voorcompressie, CO2 & perslucht.
 • Niet voorzien van kijker of steunarm (open vizier en diopter)
 • Maximum gewicht: 5 kg.

 

3.     Gebruikte cibels

 

 • Reeks Karabijn open vizier:
  • Vóór het begin van elke maandelijkse wedstrijd beslist ieder lid voor zichzelf over de keuze van de schietschijf. Er worden 2 mogelijkheden geboden:
   • Geweer uitgerust met diopter:
    • Twee schietbeurten met 3 kogels elk, op een oefen-diopter cibel.
   • Geweer uitgerust met keep/korrel:
    • Twee schietbeurten met 5 kogels elk, op een standaard cibel.

 

 • Reeks Karabijn Diopter
  • Eén schietbeurt met 5 kogels, op 5 aparte diopter cibels.

 

 • Reeks Pistool
  • Twee schietbeurten met 5 kogels elk, op een standaard Pistool cibel.

 

4.     Toekenning van de scores

 

 • Geschiedt door de doelmeester. In geval van betwisting beslissen de zetelende bestuursleden. Hun beslissing in onherroepelijk.
 • Na het afgeven van zijn puntenkaart (lidkaart) op de maandelijkse wedstrijd wordt een volgnummer op zijn persoonlijk steekkaartje en op de cibels van de schutter aangebracht. Dit brengt voor de deelnemer de verplichting met zich zijn schietbeurten te voltooien (hetzij op zaterdag hetzij op zondagvoormiddag).

Indien het lid zijn maandelijkse beurt niet of onvolledig afwerkt, kan deze de volgende maand vervolledigd worden, maar deze beurt telt dan mee als een inhaalbeurt. (zie art. 6 alinea 3)

 • Het hoogst behaalde puntentotaal per kaart wordt gebuikt bij het opstellen van de rangschikking, het laagste dient als reservetotaal (gebruikt bij gelijkstand)
 • Bij geschonden of onderbroken cibel lijn wordt de hoogste score in aanmerking genomen voor het bepalen van het totaal van die kaart.
 • Indien de kaart meerdere inslagen telt dan de per beurt toegewezen kogels, zal van het resultaat de hoogste score(s) worden afgetrokken.

 

5.     Rangschikking der leden.

 

 • Er wordt slechts één rangschikking opgesteld per discipline.
 • De rangschikking wordt verkregen door de optelling van de maandelijkse hoogste resultaten van het lid.
 • Bij gelijke stand in het totale aantal punten krijgt het lid met het hoogste totaal aan reservepunten de voorrang.

 

6.     Algemeenheden en uitsluitingen

 

 • Tijdens de beschikbare tijd tussen de schietbeurten in kan er, mits toestemming van de doelmeester, geoefend worden. De kostprijs van de oefenbeurten wordt door het bestuur bepaald.
 • Bij gewettigde voorziene omstandigheden kan er maximaal één maand op voorhand geschoten worden.
 • Er mogen maximaal zes wedstrijden ingehaald worden, op straffe van uitsluiting in het eindklassement.
 • Iedereen is verplicht voor eigen rekening te schieten. Beurten voor rekening van een ander lid worden in aanmerking genomen voor het klassement, maar worden wel bij het eindklassement uitgesloten.
 • Jeugd jonger dan 16 jaar kunnen, met begeleiding van een ouder of aangesteld bevoegd persoon steunend schieten. Ze worden opgenomen in het klassement (naam voorafgegaan door 3 sterretjes) maar worden niet in aanmerking genomen voor het eindklassement.
 • Om in aanmerking te kunnen genomen worden voor de “Koningstitel” van het lopende jaar moet het lid zijn lidmaatschap betaald hebben vóór de derde schietwedstrijd van het beschouwde jaar.
 • Het is verboden, tenzij op uitdrukkelijke toestemming van de doelmeester, enige wijziging aan te brengen aan de regeling van de door de vereniging ter beschikking gestelde karabijnen of pistolen.
 • Tijdens de schietwedstrijden mogen enkel met door de vereniging geleverde kogels worden geschoten.
 • Elk lid is zelf verantwoordelijk om, vóór de schietbeurt aanvangt, na te gaan of het ter beschikking gestelde karabijn of pistool juist is afgeregeld.

 

 

(*) uitzondering art. 5 alinea 6

 

Reglement goedgekeurd in vergadering van het bestuurscomité d.d. 4 april 1979 en gewijzigd en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 15 juni 2006.

Dit aangepaste reglement treedt in werking vanaf de wedstrijdkalender 2007.